Vabilo na javno razpravo dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper

vabilo-razgrnitev-OPN_000185.jpg

Vabilo na javno razpravo dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper in okoljskega poročila za OPN z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.
Svojo prisotnost na javni obravnavi lahko najavite do dne 16.02.2022 do 12.00 ure na elektronski naslov ksgracisce@siol.net ali na telefonsko številko 070/636-035 (tajništvo KS).