Krajevna skupnost Gračišče je po velikosti druga največja krajevna skupnost v Občini Koper, saj s površino 46.5 kvadratnih kilometrov zavzema skoraj 15 procentov površine Mestne občine Koper. Razteza se od hrvaške meje na jugu, do doline reke Rižane na severu, na zahodu do kraškega roba, na vzhodu pa do potoka Stranica.

Zavzema 22 vasi: Butari, Dvori, Galantinči, Gračišče, Karli, Kubed, Lukini, Marsiči, Mlini, Movraž, Olika, Peraji, Pisari, Poletiči, Popetre, Smokvica, Sočerga, Sokoliči, Šeki, Trebeše, Tuljaki in Zabavlje. Skupno število prebivalcev pa je po SURS-u, na dan 01.01.2019, 1180 oseb. Krajevne skupnosti, katere mejijo na Krajevno skupnost Gračišče, so Rakitovec, Črni Kal, Dekani, Sveti Anton, Marezige in Gradin.

Svet Krajevne skupnosti

Naloge Sveta krajevne skupnosti morajo strmeti k ustvarjalnosti, složnemu delu in sodelovanju med posameznimi vasmi. Le tako se bodo lahko izvajala in na koncu tudi izpeljala vsa potrebna dela in projekti v naših krajih. S preudarnostjo, skupnimi interesi in močmi bomo vsi člani sveta lahko veliko dosegeli. Predvsem z obojestranskim sodelovanjem z Mestno občino Koper.

Krajevno skupnost Gračišče, v skladu z zakonom o lokalni samoupravi in statutom Mestne občine Koper, vodi Svet Krajevne skupnosti Gračišče, katerega sestavlja 13 članov:

 • Predsednik sveta krajevne skupnosti in predstavnik vasi Kubed: Dušan Arko
 • Podpredsednik sveta krajevne skupnosti in predstavnik vasi Dvori: David Hrvatin  
  • Tajništvo: Erika Ražman
 • Ostali člani:
  • Nada Babič – predstavnik vasi Gračišče
  • Sebastjan Šukljan – predstavnik vasi Popetre
  • Jasmina Fantinič – predstavnik vasi Sočerga in Lukini
  • Dorica Lapajne – predstavnica vasi Butari
  • Andrej Palčič – predstavnik vasi Smokvica
  • Marko Perklič – predstavnik vasi Trebeše
  • Matjaž Franca – predstavnik vasi Movraž
  • Primož Franca – predstavnik vasi Poletiči
  • Neven Vrkić – predstavnik vseh vasi iz Dolenščine
  • Luka Stregel – predstavnik vasi Zabavlje
  • Marko Lugarov – predstavnik vasi Tuljaki in Sokoliči