Krajevna skupnost Gračišče je po velikosti druga največja krajevna skupnost v Občini Koper, saj s površino 46.5 kvadratnih kilometrov zavzema skoraj 15 procentov površine Mestne občine Koper. Razteza se od hrvaške meje na jugu, do doline reke Rižane na severu, na zahodu do kraškega roba, na vzhodu pa do potoka Stranica.

Zavzema 22 vasi: Butari, Dvori, Galantinči, Gračišče, Karli, Kubed, Lukini, Marsiči, Mlini, Movraž, Olika, Peraji, Pisari, Poletiči, Popetre, Smokvica, Sočerga, Sokoliči, Šeki, Trebeše, Tuljaki in Zabavlje. Skupno število prebivalcev pa je po SURS-u, na dan 01.01.2019, 1180 oseb. Krajevne skupnosti, katere mejijo na Krajevno skupnost Gračišče, so Rakitovec, Črni Kal, Dekani, Sveti Anton, Marezige in Gradin.

Svet Krajevne skupnosti

Naloge Sveta krajevne skupnosti morajo strmeti k ustvarjalnosti, složnemu delu in sodelovanju med posameznimi vasmi. Le tako se bodo lahko izvajala in na koncu tudi izpeljala vsa potrebna dela in projekti v naših krajih. S preudarnostjo, skupnimi interesi in močmi bomo vsi člani sveta lahko veliko dosegeli. Predvsem z obojestranskim sodelovanjem z Mestno občino Koper.

Krajevno skupnost Gračišče, v skladu z zakonom o lokalni samoupravi in statutom Mestne občine Koper, vodi Svet Krajevne skupnosti Gračišče, katerega sestavlja 13 članov:

 • Predsednik sveta krajevne skupnosti in predstavnik vasi Kubed: Dušan Arko
  • Tajništvo: Erika Ražman
 • Podpredsednik sveta krajevne skupnosti in predstavnik vasi Popetre: Boštjan Ražman
 • Ostali člani:
  • Dorica Lapanje – predstavnica vasi Butari
  • David Hrvatin – predstavnik vasi Dvori
  • Peter Franca – predstavnik vasi Gračišče
  • Valter Rihter – predstavnik vasi Movraž
  • Simon Bembič – predstavnik vasi Poletiči in Galantiči
  • Dejan Jakac – predstavnik vasi Sočerga in Lukini
  • Robert Babič – predstavnik vasi Smokvica
  • Vinko Zupančič – predstavnik vseh vasi iz Dolenščine
  • Marko Perklič – predstavnik vasi Trebeše
  • Miran Tripar – predstavnik vasi Tuljaki in Sokoliči
  • Luka Stegel – predstavnik vasi Zabavlje