Institucije

Predstavljamo vam institucije, katere lahko najdete v naši deželi. Za vse ostale informacije, nas lahko kontaktirate.

Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče

Ko se iz obalnih mest peljete v notranjost in za seboj puščate vonj po morju, uzrete tudi tisto drugo Istro. To, ki je bila dolgo pozabljena in zatirana – Istra, katera se danes ponosno razkazuje s svojimi kamnitimi vasicami in raznolikimi narečji, katero naredijo drugačno, izvirno in bogato. In prav tu smo doma učenci in učenke Osnovne šole Istrskega odreda Gračišče. Ob cesti, ki pelje iz Kopra mimo Rižane v Buzet, pod kraško planoto Lačna, leži vas Gračišče. Na majhni vzpetini stoji najmanjša šola v koprski občini, ki pa je srce in duša za vseh 30 večjih in manjših zaselkov dveh krajevnih skupnosti, Gradina in Gračišča. Organizirani smo kot samostojna osnovna šola in v naši sestavi delujejo še trije oddelki vrtca za otroke od prvega leta starosti do  vstopa v šolo. Upadanje števila rojstev bistveno vpliva na število oddelkov, kar posledično pomeni združevanje razredov v kombinirane oddelke.

Obvezni šolski program dopolnjujemo s tradicijo in univerzalnostjo. Dovolj prostora imamo za ustvarjalno energijo na kulturnem, umetniškem, tekmovalnem in športnem področju. Kljub temu, da smo majhna šola in precej oddaljena od mestnega jedra, si prizadevamo, da omogočamo učencem udeležbo v bogati paleti kulturnih dejavnosti.  Prizadevamo si, da ustvarjanje temelji na ohranjanju kulturne dediščine, istrskih običajev in narečja, ki bogatijo naše okolje.

S šolskim letom 2016/17 smo aktivno vstopili v Mednarodni projekt Fit Slovenija z namenom, da bi v učencih zbudili vse bolj uspavano naravno potrebo po gibanju. Spodbuditi jih želimo k aktivnejšemu sodelovanju pri učnih urah, da bi s tem dvignili raven motivacije in odgovornosti za lastno znanje ter seveda boljše učne dosežke. V vzgojni in pedagoški proces načrtno uvajamo didaktične metode FIT pedagogike ter izvajamo različne FIT aktivnosti preko celotnega šolskega leta.

Življenje in delo na šoli ne narekuje zgolj obvezni šolski program, temveč učiteljevo poslanstvo, kot  je učenje in posredovanje znanja učencem na različne načine. S skupnim projektom, izobraževanjem in načrtovanjem dela smo še dodatno povezali delo strokovnih delavk vrtca in osnovne šole.

Župnija Sočerga

Povezanost s cerkvijo predstavlja za krajane Krajevne skupnosti Gračišče neko gotovost, neko trdno oporo poleg tudi drugega udejstvovanja, ki je potrebno za vsakodnevno življenje. Ljudje radi tudi pomagajo na različne načine, kolikor je v njihovi moči. Sodelujejo v skladu s svojimi darovi. Povezani so torej z župnikom Boštjanom Fegicem in s župnijo nasploh. Tako deluje verouk v Gračišču, v župniji pa deluje tudi Karitas, kateri se zavzema za pomoč socialno šibkejšim in socialno bolj ogroženim krajanom. Enkrat letno organizira župnija medžupnijsko romanje, katerega se lahko, ob predhodni prijavi, udeležijo pripadniki župnije, kot tudi verniki drugih župnij.

Župnija Sočerga sodeluje pri vaških šagrah – vaselicah, kjer se odvijajo maše v imenu farnih zavetnikov – svetnikov, na primer za Sočergo je sveti Just in sveta Evfemija, za Kubed pa sveti Florijan. Take veselice so neke vrste krajevni prazniki, kot tudi župnijski prazniki, organizirane pa so tako, da poleg maše, ki je slovesnejša maša, je potem tudi zabavno kulturna prireditev, katera vključuje tudi razne verske obrede. To je samo eden od primerov med konstruktivnim sodelovanjem med župnijo in krajani, katere sam župnik ocenjuje kot preproste ljudi z velikim srcem in zelo odprte za novitete. Prepričan je, da ko je to potrebno, znajo se medsebojno povezati in držati skupaj. Krajani imajo župnika Boštjana zelo radi.