ANKETA O PROMETU IN JAVNIH POVRŠINAH V MESTNI OBČINI KOPER 14.3.2024

Spoštovani!

Mestna občina Koper pripravlja novo Občinsko celostno prometno strategijo (OCPS), s katero bo svojim občankam in občanom zagotovila varen promet, predvsem pa boljše življenjske pogoje.
Vabimo vas, da izpolnite 10-minutni vprašalnik, s pomočjo katerega bomo analizirali potovalne vzorce in izzive, ki bodo osnova za razumevanje in načrtovanje usmeritev za nadaljnji prometni razvoj Mestne občine Koper.

Vaše želje po prometnih ureditvah in potovalne navade ter odnos do skupnih javnih površin v občini so ključni podatki, zato vas prosim, da rešite vprašalnik, ki ga dobite na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/d0547554

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.

Župan Mestne občine Koper
Aleš Bržan

Obrazložitev:
Anketa je anonimna. V njej lahko sodelujejo vse občanke in občani Mestne občine Koper, ki so starejši od 12 let.