POZIV K OBLIKOVANJU IZHODIŠČ OPPN ZA OBMOČJE KAMNOLOM GRIŽA

Screenshot_2.jpg

Mestna občina Koper vodi postopek za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Griža pri Rižani.
Investitor je pripravil predlog izhodišč, ki bodo
od 15.1.2021 do vključno 29.1.2021 javno razgrnjena
z objavo na spletni strani Mestne občine Koper:

Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja kamnoloma Griže


Zaradi ukrepov v zvezi pandemije lahko na KS Gračišče zaprosite za pisno gradivo.
Pokličite na telefon 041/760-430 in vam bomo pisno gradivo poslali po pošti.