Zapisniki sej 2020

Zapisnik srečanja s krajani v Kubedu na temo kamnoloma Griža, dne 25.8.2020

Screenshot_2.jpg

Dne 25.8.2020 je bil v Kubedu organiziran sestanek krajanov vasi Kubed in Kortine v zvezi aktivnosti v kamnolomu Grža, ki jih namerava izvajati novi lastnik VOC Ekologija d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21,
3230 Šentjur. Na sestanku so bili poleg predstavnika podjetja in krajanov prisotni tudi Župan Mestne občine Koper s sodelavci. Zapisnik je napisala ekipa Pina, ki je tudi usmerjala sestanek.