Vabila

Vabilo na 10. redno sejo

V A B I L O

Vabim Vas na 10. redno sejo sveta KS Gračišče, ki bo v prostorih KS Gračišče
v torek 21. 1. 2020 ob 17:00 uri.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Ureditev urnika poslovanja Pošte
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje sveta KS Gračišče;
3. Potrditev zapisnika skupne seje KS Gračišče, Gradin in Črni Kal
4. Poročilo o realizaciji vzdrževanja komunalne infrastrukture v letu 2019
5. Plan dela za leto 2020
6. Razno.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno opravičeno odsotnost sporočite na telefon 041/760-430.
Lep pozdrav,

Predsednik sveta KS Gračišče
Dušan Arko l.r.

Vabilo na redno sejo KS Gračišče

LOGO-A1.png

Vljudno vabljeni na redno sejo KS Gračišče dne 19. 9. 2019 ob 17. uri v prostorih KS Gračišče. Tematika seje bo določitev odbora za izdelavo spletne strani KS Gračišče.